Държавна психиатрична болница Севлиево


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 01457-2017-0001

Началната дата: 01.03.2017 12:08

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


"Доставка на електрическа енергия за нуждите на ДПБ Севлиево"

Срок за изпълнение на договора 36 месеца.

Документация
  • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 01 Март 2017 - 12:10
  • Информация от АОП - Публикувано на: 01 Март 2017 - 12:20
  • Приключване и прекратяване
  • Решение за прекратяване - Публикувано на: 10 Октомври 2017 - 11:13