Държавна психиатрична болница Севлиево


Вътрешен номер в системата: 3

Уникален номер в регистъра на АОП: 9054508

Началната дата: 20.07.2016 10:00

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


"Доставка на медикаменти и медицински консумативи в ДПБ Севлиево" 
по обособени позиции:

1.Психиатрични медикаменти,

2.Други медикаменти, 
3.Медицински консумативи. 

Документация
 • Обявление - Публикувано на: 20 Юли 2016
 • Заповед - Публикувано на: 20 Юли 2016
 • Документация - Публикувано на: 20 Юли 2016
 • Заповед за удължаване на срока за подаване на документи - Публикувано на: 01 Август 2016
 • Информация в АОП за удължаване на срока - Публикувано на: 01 Август 2016
 • Плащания
 • Плащане по Дог. 18 - психиатрични медикаменти - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Плащане по Дог. 19 - други медикаменти - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Плащане по Дог. 20 - мед. консумативи - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Плащане по Дог. 18 - психиатрични медикаменти - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Плащане по Дог. 19 - други медикаменти - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Плащане по Дог. 20 - мед. консумативи - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Плащане по Дог. 18 - психиатрични медикаменти - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Плащане по Дог. 19 - други медикаменти - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Плащане по Дог. 20 - мед. консумативи - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Плащане по Дог. 18 - психиатрични медикаменти - Публикувано на: 12 Януари 2017
 • Плащане по Дог. 19 - други медикаменти - Публикувано на: 12 Януари 2017
 • Плащане по Дог. 20 - мед. консумативи - Публикувано на: 12 Януари 2017
 • Плащане по Дог. 18 - психиатрични медикаменти - Публикувано на: 10 Февруари 2017
 • Плащане по Дог. 19 - други медикаменти - Публикувано на: 10 Февруари 2017
 • Плащане по Дог. 20 - мед. консумативи - Публикувано на: 10 Февруари 2017
 • Плащане по Дог. 18 - психиатрични медикаменти - Публикувано на: 09 Март 2017
 • Плащане по Дог. 20 - мед. консумативи - Публикувано на: 09 Март 2017
 • Плащане по Дог. 19 - други медикаменти - Публикувано на: 09 Март 2017
 • Плащане по Дог. 18 - психиатрични медикаменти - Публикувано на: 13 Април 2017 - 10:31
 • Плащане по Дог. 19 - други медикаменти - Публикувано на: 13 Април 2017 - 10:31
 • Плащане по Дог. 20 - мед. консумативи - Публикувано на: 13 Април 2017 - 10:32
 • Плащане по Дог. 18 - психиатрични медикаменти - Публикувано на: 04 Май 2017 - 10:28
 • Плащане по Дог. 19 - други медикаменти - Публикувано на: 04 Май 2017 - 10:28
 • Плащане по Дог. 20 - мед. консумативи - Публикувано на: 04 Май 2017 - 10:28
 • Плащане по Дог. 18 - психиатрични медикаменти - Публикувано на: 13 Юни 2017 - 13:00
 • Плащане по Дог. 19 - други медикаменти - Публикувано на: 13 Юни 2017 - 13:00
 • Плащане по Дог. 20 - мед. консумативи - Публикувано на: 13 Юни 2017 - 13:00
 • Плащане по Дог. 18 - психиатрични медикаменти - Публикувано на: 06 Юли 2017 - 15:44
 • Плащане по Дог. 19 - други медикаменти - Публикувано на: 06 Юли 2017 - 15:44
 • Плащане по Дог. 18 - психиатрични медикаменти - Публикувано на: 10 Август 2017 - 11:59
 • Плащане по Дог. 19 - други медикаменти - Публикувано на: 10 Август 2017 - 11:59
 • Плащане по Дог. 18 - психиатрични медикаменти - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 11:29
 • Плащане по Дог. 19 - други медикаменти - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 11:29
 • Решения за избор на изпълнител
 • Заповед - Публикувано на: 17 Август 2016
 • Уведомителни писма - Публикувано на: 17 Август 2016
 • Протокол - Публикувано на: 15 Август 2016
 • Договор за медицински консумативи - Публикувано на: 25 Август 2016
 • Договор за други медикаменти - Публикувано на: 25 Август 2016
 • Договор за психиатрични медикаменти - Публикувано на: 25 Август 2016
 • Вътрешен номер в системата: 2

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9053776

  Началната дата: 21.06.2016 07:00

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  "Периодична доставка на зеленчукови и плодови консерви за нуждите на ДПБ Севлиево"

  Документация
 • Заповед - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Обявление - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Документация - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Плащания
 • Плащане по Дог.16 - Публикувано на: 18 Август 2016
 • Плащане по Дог.16 - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Плащане по Дог.16 - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Плащане по Дог.16 - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Плащане по Дог.16 - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Плащане по Дог.16 - Публикувано на: 12 Януари 2017
 • Плащане по Дог.16 - Публикувано на: 10 Февруари 2017
 • Плащане по Дог.16 - Публикувано на: 09 Март 2017
 • Плащане по Дог.16 - Публикувано на: 13 Април 2017 - 10:36
 • Плащане по Дог.16 - Публикувано на: 04 Май 2017 - 10:45
 • Плащане по Дог.16 - Публикувано на: 14 Юни 2017 - 13:30
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол - Публикувано на: 01 Юли 2016
 • Заповед - Публикувано на: 04 Юли 2016
 • Уведомително писмо - Публикувано на: 04 Юли 2016
 • Договор - Публикувано на: 12 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата: 1

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9053290

  Началната дата: 25.05.2016 07:00

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиевo по обособени позиции:

  1. месо и месни продукти;

  2. зеленчукови и плодови консерви;

  3. други хранителни продукти

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 25 Май 2016
 • Решение/Заповед на комисията - Публикувано на: 25 Май 2016
 • Документация - Публикувано на: 25 Май 2016
 • Плащания
 • Плащане по Дог. 13 - Публикувано на: 18 Август 2016
 • Плащане по Дог. 14 - Публикувано на: 18 Август 2016
 • Плащане по Дог. 13 - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Плащане по Дог. 14 - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Плащане по Дог. 13 - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Плащане по Дог. 14 - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Плащане по Дог. 13 - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Плащане по Дог. 14 - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Плащане по Дог. 13 - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Плащане по Дог. 14 - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Плащане по Дог. 13 - Публикувано на: 12 Януари 2017
 • Плащане по Дог. 14 - Публикувано на: 12 Януари 2017
 • Плащане по Дог. 13 - Публикувано на: 10 Февруари 2017
 • Плащане по Дог. 14 - Публикувано на: 10 Февруари 2017
 • Плащане по Дог. 13 - Публикувано на: 09 Март 2017
 • Плащане по Дог. 14 - Публикувано на: 09 Март 2017
 • Плащане по Дог. 13 - Публикувано на: 13 Април 2017 - 10:34
 • Плащане по Дог. 14 - Публикувано на: 13 Април 2017 - 10:35
 • Плащане по Дог. 13 - Публикувано на: 04 Май 2017 - 10:44
 • Плащане по Дог. 14 - Публикувано на: 04 Май 2017 - 10:44
 • Плащане по Дог. 13 - Публикувано на: 13 Юни 2017 - 13:30
 • Плащане по Дог. 14 - Публикувано на: 13 Юни 2017 - 13:30
 • Решения за избор на изпълнител
 • Заповед - Публикувано на: 13 Юни 2016
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 13 Юни 2016
 • Уведомително писмо Стелит 1 ЕООД - Публикувано на: 13 Юни 2016
 • Уведомително писмо ИВ Строй ЕООД - Публикувано на: 13 Юни 2016
 • Договор за ценово предложение със Стелит 1 ЕООД - Публикувано на: 28 Юни 2016
 • Договор за ценово предложение със Ив Строй ЕООД - Публикувано на: 28 Юни 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9052867

  Началната дата: 14.04.2016 08:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево по обособени позиции: 1.Месо и месни продукти; 2.Зеленчукови и плодови консерви; 3.Други хранителни продукти;

  Документация
 • Заповед - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Публична Покана - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Документи - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Решения за прекратяване
 • Заповед за прекратяване - Публикувано на: 09 Май 2016
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 09 Май 2016
 • Писмо за прекратяване - Публикувано на: 09 Май 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9051015

  Началната дата: 07.03.2016 00:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Периодична доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Март 2016
 • Документация
 • Публична покана - Публикувано на: 07 Март 2016
 • Заповед - Публикувано на: 07 Март 2016
 • Документация - Публикувано на: 07 Март 2016
 • Плащания
 • Плащане по Дог.8 - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Плащане по Дог.8 - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Плащане по Дог.8 - Публикувано на: 04 Юли 2016
 • Плащане по Дог.8 - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Плащане по Дог.8 - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Плащане по Дог.8 - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Плащане по Дог.8 - Публикувано на: 06 Декември 2016
 • Плащане по Дог.8 - Публикувано на: 12 Януари 2017
 • Плащане по Дог.8 - Публикувано на: 10 Февруари 2017
 • Плащане по Дог.8 - Публикувано на: 09 Март 2017
 • Плащане по Дог.8 - Публикувано на: 13 Април 2017 - 10:33
 • Плащане по Дог.8 - Публикувано на: 04 Май 2017 - 10:43
 • Решения за избор на изпълнител
 • Документи - класиране - Публикувано на: 18 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9045808

  Началната дата: 10.09.2015 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Периодична доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на стационарно болните и дежурния персонал на ДПБ Севлиево;

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Документация
 • Публична покана - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Заповед - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Документи - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 28 Октомври 2015
 • Плащане - Публикувано на: 30 Ноември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 26 Февруари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Плащане - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Плащане по Дог.18 - Публикувано на: 04 Юли 2016
 • Плащане по Дог.18 - Публикувано на: 18 Август 2016
 • Плащане по Дог.18 - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Плащане по Дог.18 - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Документи - класиране - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9044770

  Началната дата: 12.08.2015 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Периодична доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на стационарно болните на ДПБ Севлиево;

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • Документация
 • Публична покана - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Заповед - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Документи - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 28 Октомври 2015
 • Плащане - Публикувано на: 30 Ноември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 26 Февруари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Плащане - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Плащане по Дог.17 - Публикувано на: 04 Юли 2016
 • Плащане по Дог.17 - Публикувано на: 18 Август 2016
 • Плащане по Дог.17 - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Документи - класиране - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9043850

  Началната дата: 15.07.2015 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Доставка на медикаменти и медицински консумативи в ДПБ Севлиево по обособени позиции:

  1. Психиатрични медикаменти;

  2. Други медикаменти;

  3. Медицински консумативи.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор No 13 за медицински консумативи - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Договор No 14 за психиатрични медикаменти - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Договор No 15 за други медикменти - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Документация
 • Публична покана - Публикувано на: 15 Юли 2015
 • Заповед - Публикувано на: 15 Юли 2015
 • Документация - Публикувано на: 15 Юли 2015
 • Плащания
 • Плащане по Дог.13 - Публикувано на: 28 Август 2015
 • Плащане по Дог.13 - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Плащане по Дог.13 - Публикувано на: 28 Октомври 2015
 • Плащане по Дог.13 - Публикувано на: 30 Ноември 2015
 • Плащане по Дог.13 - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Плащане по Дог.13 - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Плащане по Дог.13 - Публикувано на: 26 Февруари 2016
 • Плащане по Дог.13 - Публикувано на: 23 Март 2016
 • Плащане по Дог.14 - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Плащане по Дог.14 - Публикувано на: 28 Август 2015
 • Плащане по Дог.14 - Публикувано на: 28 Октомври 2015
 • Плащане по Дог.14 - Публикувано на: 30 Ноември 2015
 • Плащане по Дог.14 - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Плащане по Дог.14 - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Плащане по Дог.14 - Публикувано на: 26 Февруари 2016
 • Плащане по Дог.14 - Публикувано на: 23 Март 2016
 • Плащане по Дог.15 - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Плащане по Дог.15 - Публикувано на: 28 Август 2015
 • Плащане по Дог.15 - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Плащане по Дог.15 - Публикувано на: 28 Октомври 2015
 • Плащане по Дог.15 - Публикувано на: 30 Ноември 2015
 • Плащане по Дог.15 - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Плащане по Дог.15 - Публикувано на: 26 Февруари 2016
 • Плащане по Дог.15 - Публикувано на: 23 Март 2016
 • Плащане по Дог.13, 14, 15 - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Плащане по Дог.13 - Публикувано на: 04 Юли 2016
 • Плащане по Дог.14 - Публикувано на: 04 Юли 2016
 • Плащане по Дог.15 - Публикувано на: 04 Юли 2016
 • Плащане по Дог.13 - Публикувано на: 18 Август 2016
 • Плащане по Дог.14 - Публикувано на: 18 Август 2016
 • Плащане по Дог.15 - Публикувано на: 18 Август 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Документи - класиране - Публикувано на: 06 Август 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9041212

  Началната дата: 27.04.2015 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево по обособени позиции:

  1. Месо и месни продукти;

  2. Зеленчукови и плодови консерви;

  3. Други хранителни продукти;

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор No 10 за месо и месни продукти - Публикувано на: 18 Май 2015
 • Договор No 11 за плодове и зленчуци - Публикувано на: 18 Май 2015
 • Договор No 12 за други хран.продукти - Публикувано на: 18 Май 2015
 • Документация
 • Публична покана - Публикувано на: 27 Април 2015
 • Заповед - Публикувано на: 27 Април 2015
 • Документация - Публикувано на: 27 Април 2015
 • Плащания
 • Плащане по Дог.10 - Публикувано на: 29 Май 2015
 • Плащане по Дог.10 - Публикувано на: 24 Юни 2015
 • Плащане по Дог.10 - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Плащане по Дог.10 - Публикувано на: 28 Август 2015
 • Плащане по Дог.10 - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Плащане по Дог.10 - Публикувано на: 28 Октомври 2015
 • Плащане по Дог.10 - Публикувано на: 30 Ноември 2015
 • Плащане по Дог.10 - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Плащане по Дог.10 - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Плащане по Дог.10 - Публикувано на: 26 Февруари 2016
 • Плащане по Дог.10 - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Плащане по Дог.11 - Публикувано на: 29 Май 2015
 • Плащане по Дог.11 - Публикувано на: 24 Юни 2015
 • Плащане по Дог.11 - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Плащане по Дог.11 - Публикувано на: 28 Август 2015
 • Плащане по Дог.11 - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Плащане по Дог.11 - Публикувано на: 28 Октомври 2015
 • Плащане по Дог.11 - Публикувано на: 30 Ноември 2015
 • Плащане по Дог.11 - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Плащане по Дог.11 - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Плащане по Дог.11 - Публикувано на: 26 Февруари 2016
 • Плащане по Дог.11 - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Плащане по Дог.12 - Публикувано на: 29 Май 2015
 • Плащане по Дог.12 - Публикувано на: 24 Юни 2015
 • Плащане по Дог.12 - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Плащане по Дог.12 - Публикувано на: 28 Август 2015
 • Плащане по Дог.12 - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Плащане по Дог.12 - Публикувано на: 28 Октомври 2015
 • Плащане по Дог.12 - Публикувано на: 30 Ноември 2015
 • Плащане по Дог.12 - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Плащане по Дог.12 - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Плащане по Дог.12 - Публикувано на: 26 Февруари 2016
 • Плащане по Дог.12 - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Плащане по Дог.10 - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Плащане по Дог.11 - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Плащане по Дог.12 - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Плащане по Дог.10 - Публикувано на: 04 Юли 2016
 • Плащане по Дог.11 - Публикувано на: 04 Юли 2016
 • Плащане по Дог.12 - Публикувано на: 04 Юли 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Документи - класиране - Публикувано на: 11 Май 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9039434

  Началната дата: 05.03.2015 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Периодична доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на стационарно болните и дежурния персонал на ДПБ Севлиево;

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Март 2015
 • Документация
 • Публична покана - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Заповед - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Документация - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Плащания
 • Плащане по Дог. 7 - Публикувано на: 29 Април 2015
 • Плащане по Дог. 7 - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Плащане по Дог. 7 - Публикувано на: 24 Юни 2015
 • Плащане по Дог. 7 - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Плащане по Дог. 7 - Публикувано на: 28 Август 2015
 • Плащане по Дог. 7 - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Плащане по Дог. 7 - Публикувано на: 28 Октомври 2015
 • Плащане по Дог. 7 - Публикувано на: 30 Ноември 2015
 • Плащане по Дог. 7 - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Плащане по Дог. 7 - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Плащане по Дог. 7 - Публикувано на: 26 Февруари 2016
 • Плащане по Дог. 7 - Публикувано на: 23 Март 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Документи - класиране - Публикувано на: 18 Март 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 763780

  Началната дата: 21.12.2016 07:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  "Доставка на природен газ за нуждите на ДПБ Севлиево"

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор със "Севлиевогаз 2000"АД - Публикувано на: 03 Януари 2017 - 10:39
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 21 Декември 2016