Вътрешен номер в системата: 14

Уникален номер в регистъра на АОП: 9076764

АОП линк

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево по обособени позиции:

1. Месо и месни продукти;

2. Други.

Срок за получаване на офертите: 12.06.2018 г. 14:00 часа

Срокът за получаване на офертите е удължен до 15.06.2018 г. 14:00 часа

Началната дата: 04.06.2018

Файлове
 • Обява - Публикувано на: 04 Юни 2018 - 10:15
 • Информация за публикуване на обява - Публикувано на: 04 Юни 2018 - 10:20
 • Проекто договор - Публикувано на: 04 Юни 2018 - 10:21
 • Образци на документи - Публикувано на: 04 Юни 2018 - 10:22
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 04 Юни 2018 - 10:22
 • Документация - Публикувано на: 04 Юни 2018 - 10:23
 • Заповед за удължаване на срока за офертите - Публикувано на: 13 Юни 2018 - 10:50
 • Информация от АОП за удължаване на срока - Публикувано на: 13 Юни 2018 - 10:50
 • Заповед на комисията - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 11:30
 • Заповед - Публикувано на: 19 Юни 2018 - 10:20
 • Уведомително писмо - Публикувано на: 19 Юни 2018 - 10:20
 • Протокол - Публикувано на: 19 Юни 2018 - 10:21
 • Договор 12 - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 09:24
 • Техническа спецификация към договор 12 - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 09:25
 • Ценово предложение към договор 12 - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 09:25
 • Договор 13 - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 09:27
 • Техническа спецификация към договор 13 - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 09:27
 • Ценово предложение към договор 13 - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 09:27
 • Вътрешен номер в системата: 13

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9076221

  АОП линк

  Периодична доставка на зеленчукови и плодови консерви за нуждите на ДПБ Севлиево.

  Срок за получаване на офертите: 25.05.2018 г. 16:00 часа

  Срокът за получаване на оферти се удължава до  30.05.2018 г.

  Началната дата: 18.05.2018

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 18 Май 2018 - 10:18
 • Информация за публикуване в профила на купувача - Публикувано на: 18 Май 2018 - 10:53
 • Документация - Публикувано на: 18 Май 2018 - 10:54
 • Образци на документи - Публикувано на: 18 Май 2018 - 10:54
 • Проекто договор - Публикувано на: 18 Май 2018 - 10:55
 • Техническа спецификация Приложение 1 - Публикувано на: 18 Май 2018 - 10:55
 • Таблица Приложение 2 - Публикувано на: 18 Май 2018 - 10:56
 • Заповед за удължаване на срока - Публикувано на: 28 Май 2018 - 10:20
 • Информация за удължаване на срока - Публикувано на: 28 Май 2018 - 10:24
 • Заповед - Публикувано на: 30 Май 2018 - 16:10
 • Заповед - Публикувано на: 01 Юни 2018 - 10:08
 • Протокол - Публикувано на: 01 Юни 2018 - 10:08
 • Уведомително писмо - Публикувано на: 01 Юни 2018 - 10:08
 • Договор 11 - Публикувано на: 04 Юни 2018 - 12:34
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 04 Юни 2018 - 12:34
 • Ценово предложение - Публикувано на: 04 Юни 2018 - 12:34
 • Вътрешен номер в системата: 12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9072928

  АОП линк

  Периодична доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево

  Краен срок за получаване на офертите - 20.02.2018 г. 14:00 часа

  Срокът за получаване на офертите се удължава до 26.02.2018 г. 14:00 часа

  Началната дата: 13.02.2018

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 13 Февруари 2018 - 11:13
 • Информация за публикуване на обява - Публикувано на: 13 Февруари 2018 - 11:18
 • Документация - Публикувано на: 13 Февруари 2018 - 11:18
 • Заповед - Публикувано на: 13 Февруари 2018 - 12:00
 • Заповед - Публикувано на: 13 Февруари 2018 - 12:00
 • Заповед за удължаване на срока - Публикувано на: 21 Февруари 2018 - 09:15
 • Информация от АОП за удължаване на срока - Публикувано на: 21 Февруари 2018 - 10:50
 • Заповед - Публикувано на: 28 Февруари 2018 - 13:14
 • Протокол за извършено класиране - Публикувано на: 28 Февруари 2018 - 13:14
 • Уведомително писмо - Публикувано на: 28 Февруари 2018 - 10:25
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 15 Март 2018 - 10:23
 • Ценово предложение - Публикувано на: 15 Март 2018 - 10:23
 • Договор 9 със Стелит 1 ЕООД - Публикувано на: 15 Март 2018 - 10:23
 • Вътрешен номер в системата: 11

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9068493

  АОП линк

  Периодична доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ "Севлиево"

  Краен срок за събиране на офертите: 28.09.2017 г. в 14:00 часа

  Срокът за подаване на оферти е удължен до 02.10.2017 г.

  Началната дата: 20.09.2017

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 19 Септември 2017 - 14:37
 • Документация - Публикувано на: 19 Септември 2017 - 14:37
 • Информация от АОП - Публикувано на: 20 Септември 2017 - 13:38
 • Заповед за удължаване срока на офертите - Публикувано на: 29 Септември 2017 - 10:10
 • Информация от АОП за удължаване срока - Публикувано на: 29 Септември 2017 - 10:10
 • Заповед за класиране - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 10:25
 • Протокол - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 10:25
 • Обява - Публикувано на: 19 Септември 2017 - 11:01
 • Договор и ценово предложение с Нектар АД - Публикувано на: 11 Октомври 2017 - 11:12
 • Вътрешен номер в системата: 10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9067620

  АОП линк

  "ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО"

  Удължен е срока за събиране на оферти до 11.09.2017 г. със Заповед No РД 07-96.

  Началната дата: 23.08.2017

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 23 Август 2017 - 11:59
 • Документация - Публикувано на: 23 Август 2017 - 11:59
 • Информация от АОП - Публикувано на: 24 Август 2017 - 10:02
 • Заповед за удължаване на срока за офертите - Публикувано на: 05 Септември 2017 - 10:02
 • Информация от АОП за удължаване на срока - Публикувано на: 05 Септември 2017 - 10:02
 • Заповед - Публикувано на: 12 Септември 2017 - 10:40
 • Протокол - Публикувано на: 12 Септември 2017 - 10:40
 • Съобщение за прекратяване на процедурата - Публикувано на: 12 Септември 2017 - 10:15
 • Обява - Публикувано на: 23 Август 2017 - 11:07
 • Вътрешен номер в системата: 9

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9067545

  АОП линк

  Периодична доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ДПБ Севлиево

  Краен срок за събиране на оферти 31.8.2017 г. 14:00 часа

  Удължава се срока за събиране на оферти до 7.09.2017 г. на основание на Заповед No РД 07-102

  Началната дата: 21.08.2017

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 21 Август 2017 - 10:21
 • Документация - Публикувано на: 21 Август 2017 - 10:21
 • Информация от АОП - Публикувано на: 22 Август 2017 - 14:00
 • Заповед за удължаване на срока - Публикувано на: 01 Септември 2017 - 10:25
 • Информация от АОП за удължаване на срока - Публикувано на: 01 Септември 2017 - 10:30
 • Заповед за класиране на кандидатите - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 11:16
 • Протокол за извършено класиране - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 11:16
 • Договор № 16 с ЕТ "Ботев - Генчо Ботев" за изпълнение - Публикувано на: 27 Септември 2017 - 13:50
 • Обява - Публикувано на: 21 Август 2017 - 10:58
 • Вътрешен номер в системата: 8

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9066366

  АОП линк

  "Доставка на медикаменти в ДПБ Севлиево " по обособени позиции: 1.психиатрични медикаменти; 2.други медикаменти

  Срокът за събиране на оферти се удължава до 10.08.2017 г.
   
  Офертите ще бъдат разгледани на 14.08.2017 г в 10 часа в заседателната зала на ДПБ Севлиево

  Началната дата: 17.07.2017

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 17 Юли 2017 - 12:56
 • Документация - Публикувано на: 18 Юли 2017 - 12:57
 • Информация от АОП - Публикувано на: 18 Юли 2017 - 14:31
 • Заповед за удължаване на срока за офертите - Публикувано на: 28 Юли 2017 - 10:48
 • Информация от АОП - Публикувано на: 28 Юли 2017 - 10:52
 • Заповед за класиране на кандидатите - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 11:16
 • Протокол за извършено класиране - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 11:16
 • Договор за доставка на психиатрични медикаменти - Публикувано на: 15 Септември 2017 - 10:13
 • Договор за доставка на други медикаменти - Публикувано на: 15 Септември 2017 - 10:13
 • Обява - Публикувано на: 17 Юли 2017 - 10:46
 • Вътрешен номер в системата: 7

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9065378

  АОП линк

  "ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ И ПЛОДОВИ КОНСЕРВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО"

  Краен срок за събиране на офертите: 28.06.2017 г.  14:00 ч.

  Началната дата: 19.06.2017

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 10:00
 • Документация - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 10:00
 • Информация от АОП - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 13:00
 • Протокол от работата на комисията по класиране - Публикувано на: 06 Юли 2017 - 10:30
 • Заповед за избор на изпълнител - Публикувано на: 06 Юли 2017 - 10:30
 • Уведомително писмо до Стелит 1 ЕООД - Публикувано на: 06 Юли 2017 - 10:30
 • Договор No 13 със Стелит 1 ЕООД за изпълнение - Публикувано на: 12 Юли 2017 - 10:17
 • Обява - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 10:43
 • Вътрешен номер в системата: 6

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9065183

  АОП линк

  ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО

  по обособени позиции: 1.Месо и месни продукти; 2.Други хранителни продукти;

  Срок за получаване на офертите: 21.06.2017 г. 14:00 часа

  Срокът за подаване на оферти се удължава до 27.06.2017 г.

  Началната дата: 12.06.2017

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 12 Юни 2017 - 10:00
 • Документация - Публикувано на: 12 Юни 2017 - 10:00
 • Заповед за удължаване на срока - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 13:00
 • Информация от АОП - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 13:00
 • Заповед за класиране - Публикувано на: 29 Юни 2017 - 11:26
 • Протокол от работата на комисията по класиране - Публикувано на: 29 Юни 2017 - 11:32
 • Уведомително писмо на Стелит 1 ЕООД - Публикувано на: 29 Юни 2017 - 11:32
 • Уведомително писмо на "Ив Строй" ЕООД - Публикувано на: 29 Юни 2017 - 11:32
 • Договор 10 със Стелит 1 ЕООД - Публикувано на: 30 Юни 2017 - 13:37
 • Договор 11 със Стелит 1 ЕООД - Публикувано на: 30 Юни 2017 - 13:38
 • Информация - Публикувано на: 22 Юни 2017 - 13:00
 • Обява - Публикувано на: 12 Юни 2017 - 10:51
 • Вътрешен номер в системата: 5

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9061914

  АОП линк

  Периодична доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево.

  Краен срок за събиране на оферти 13.03.2017 г. 14:00 часа.

  Със заповед No РД 07-23 от 14.03.2017 г. се удължава срока за събиране на оферти до 17.03.2017 г. 

  Събраните оферти ще бъдат отворени на 20.03.2017 г. в 10:00 часа в заседателната зала на ДПБ Севлиево

  Началната дата: 28.02.2017

  Файлове
 • Информация - Публикувано на: 01 Март 2017 - 11:03
 • Описание - Публикувано на: 01 Март 2017 - 10:10
 • Образци на документи - Публикувано на: 01 Март 2017 - 10:10
 • Проекто-договор - Публикувано на: 01 Март 2017 - 10:10
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 01 Март 2017 - 10:10
 • Заповед за назначаване на комисия - Публикувано на: 01 Март 2017 - 11:12
 • Заповед за удължаване на срока за офертите - Публикувано на: 14 Март 2017 - 15:36
 • Информация в АОП за удължаване на срока - Публикувано на: 14 Март 2017 - 15:40
 • Протокол от работата на комисията за избор на изпълнител - Публикувано на: 20 Март 2017 - 16:30
 • Заповед за утвърждаване на протокола - Публикувано на: 20 Март 2017 - 17:00
 • Уведомително писмо до Стелит 1 ЕООД - Публикувано на: 20 Март 2017 - 17:00
 • Уведомително писмо до Ив Строй ЕООД - Публикувано на: 20 Март 2017 - 17:00
 • Договор с Стелит 1 ЕООД - Публикувано на: 04 Април 2017 - 13:00
 • Обява - Публикувано на: 28 Февруари 2017 - 10:55
 • Вътрешен номер в системата: 4

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9056072

  АОП линк

  Периодична доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ Севлиево.

  Срок за получаване на офертите 12.09.2016 г. в 14:00 часа

  Срокът за получаване на офертите е удължен до 16.09.2016 в 14:00 часа

  Началната дата: 31.08.2016

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 31 Август 2016
 • Обявление - Публикувано на: 31 Август 2016
 • Документация - Публикувано на: 31 Август 2016
 • Заповед за удължаване на срока - Публикувано на: 13 Септември 2016
 • Информация за удължаването на срока в АОП - Публикувано на: 13 Септември 2016
 • Заповед за извършено класиране - Публикувано на: 17 Септември 2016
 • Придружително писмо - Публикувано на: 17 Септември 2016
 • Протокол - Публикувано на: 17 Септември 2016
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 20 Септември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 3

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9055257

  АОП линк

  Периодична доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ДПБ Севлиево

  Краен срок за събиране на офертите: 23.08.2016 г. 14:00 часа

  Със Заповед No РД 07-78 от 24.08.2016 г. се удължава срока за подаване на оферти до 29.08.2016 г

  Началната дата: 12.08.2016

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 12 Август 2016
 • Информация от АОП - Публикувано на: 12 Август 2016
 • Документация - Публикувано на: 12 Август 2016
 • Обява за удължаване на срока - Публикувано на: 24 Август 2016
 • Заповед за удължаване на срока - Публикувано на: 24 Август 2016
 • Заповед за извършено класиране - Публикувано на: 31 Август 2016
 • Уведомителни писма - Публикувано на: 31 Август 2016
 • Протокол - Публикувано на: 31 Август 2016
 • Договор за изпълнение и ценово предложение - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 2

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9053776

  АОП линк

  "Периодична доставка на зеленчукови и плодови консерви за нуждите на ДПБ Севлиево"

  Началната дата: 21.06.2016

  Файлове
 • Обявление - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Заповед - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Документация - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Договор и ценово предложение - Публикувано на: 12 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата: 1

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9053290

  Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиевo по обособени позиции:

  1. месо и месни продукти;

  2. зеленчукови и плодови консерви;

  3. други хранителни продукти

  Началната дата: 25.05.2016

  Файлове
 • Обявление - Публикувано на: 25 Май 2016
 • Решение/Заповед на комисията - Публикувано на: 25 Май 2016
 • Документация - Публикувано на: 25 Май 2016
 • Заповед - Публикувано на: 13 Юни 2016
 • Протокол - Публикувано на: 13 Юни 2016
 • Уведомително писмо Стелит 1 ЕООД - Публикувано на: 13 Юни 2016
 • Уведомително писмо ИВ - Строй ЕООД - Публикувано на: 13 Юни 2016
 • Договор 13 - Публикувано на: 28 Юни 2016
 • Договор 14 - Публикувано на: 28 Юни 2016